Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás keretében a társadalmi és környezetvédelmi célkitűzéseket a fenntartható fejlődés érdekében beépíti a működésébe. Kiemelt feladatnak érezzük a környezettudatosságot, az etikus magatartást, az esélyegyenlőséget, fontos, hogy milyen hatással vagyunk ügyfeleinkre, munkatársainkra és a közösségre.

Környezetvédelem

Energiatakarékosság, környezettudatos gondolkodás, virtualizáció, konszolidáció szavak egyre nagyobb fontossággal bírnak Társaságunknál.
Az utóbbi években az informatika nagy változáson ment keresztül, mind többen elkezdtek környezettudatosabban, „zölden” gondolkozni.
A környezettudatos informatika irányába történő törekvéseink a következők:

  • Energia hatékony központ, elektromos kapacitás igények jelentős csökkentése, nagy fogyasztású fizikai eszközök lecserélése,
  • Fizikai szerver konszolidáció, virtualizáció alkalmazása,
  • Papírmentes munkakörnyezet és alkalmazások kialakítása.

Munkavállalók felé történő felelősségvállalás

Társaságunk célja a szervezeti célok megvalósítása érdekében a munkavállalók folyamatos fejlesztése, a Társaságon belüli esélyegyenlőség és etikus magatartás megtartása, juttatások széles körének nyújtása és az egészség megőrzése érdekében folyamatos szűrések és megfelelő munkaeszközök biztosítása.

Felhívás

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő informatikai eszközök és irodabútorok (180x50 cm asztal) ingyenes átruházására

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. társadalmi felelősségvállalása keretében a tulajdonában lévő egyes használt informatikai eszközöket és irodabútorokat ingyenesen át kívánja ruházni jelen felhívásban meghatározott feladatokat végző szervezetek számára. Az eszközök listáját az 1. melléklet tartalmazza.

A felhívásra az alábbi szervek jelentkezhetnek:

- közhasznú szervezetek az általuk átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében,
- egyház, egyházi jogi személy hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett – így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális – feladatok ellátásának elősegítése érdekében.

A jelentkezéseket e-mail útján az ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu címre kell küldeni.
A jelentkezéshez be kell nyújtani:

- a felhívás 2. mellékletét képező igénylőlapot hiánytalanul kitöltve és aláírással ellátva,
- az igénylő közhasznú szervezet vagy egyház, egyházi jogi személy törvényes képviseletére jogosult, a jelentkezési lapot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját.

A jelentkezések elbírálása érkezési sorrendben, folyamatosan történik az eszközök rendelkezésre állásáig. Az igénylés az összes eszközre benyújtható vagy egyes eszközökre is, azonban informatikai eszköz esetében csak teljes konfiguráció igényelhető (számítógép, monitor, melyekhez billentyűzet és egér is tartozik). Az eszközök Linux Ubuntu operációs rendszerrel előtelepítettek. Az átvétellel az igénylő elfogadja az átvett eszközök technikai állapotát, szavatosságot, jótállást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. nem vállal. A felsorolt eszközök tájékoztató jellegűek, az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. az igény benyújtásakor még rendelkezésre álló eszközöket tudja átruházni. Amennyiben az 1. mellékletben felsorolt informatikai eszközök és irodabútorok teljes körűen átruházásra kerültek, az igénylés lehetősége lezárul.

2021. február 23.

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Igénylőlap adomány

Informatikai eszközök