Kik vagyunk?

  • A fejlesztéspolitikai rendszert támogató és több ezer milliárd forint felhasználását biztosító informatikai fejlesztő csapata
  • Tevékenységi kör alapján egyedüli szereplő az IT szektorban
  • Uniós jogi előírás: kell uniós támogatásokat kezelő IT rendszer.

2013/1303 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet 122. cikk (3) bekezdése alapján a kedvezményezettek és az irányító hatóság, az igazoló hatóság, az audithatóság és a közreműködő szervezetek közötti minden információcsere elektronikus adatcsere-rendszereken keresztül kell, hogy történjen.

  • Nemzeti jogszabály jelöli ki a Társaságot az uniós előírás hazai megvalósítására.

A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. Rendelet (Korm. Rendelet) 25/A. § kijelöli a Társaságot: a Korm. Rendelet szerinti informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) üzemeltetője

A 2018. január 1-én elindított EKR egy olyan egységes központi állami informatikai rendszer, mely minden ajánlatkérő és ajánlattevő számára kötelezően használandó 2018. április 15-től. Az EKR üzemeltetője az állami tulajdonú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely felett a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség gyakorolja.

Az EKR alapvető célja a közbeszerzésekben résztvevő gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése egy olyan biztonságos elektronikus platform segítségével, melyen keresztül a közbeszerzők elektronikusan készítik elő valamennyi közbeszerzési eljárásuk dokumentumait, illetve hirdetményeiket.

Az EKR alkalmazásáért az ajánlatkérőnek rendszerhasználati díjat kell fizetnie, erről bővebben a jobb oldali “A rendszerhasználati díj befizetése” című szekcióban olvashat.

Az EKR üzemeltetőjeként a rendszer felhasználóinak munkanapokon 8 és 16 óra között működő telefonos helpdesk szolgáltatást nyújtunk, ami a rendszer alkalmazásához kapcsolódó technikai jellegű segítségnyújtást – tehát nem jogi vagy közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadást! – foglalja magában.

2018. április 15-öt követően az EKR minden közbeszerzési eljárásban, koncessziós beszerzési eljárásban és tervpályázati eljárásban kötelezően használandó. E kötelező használat magában foglalja a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a közbeszerzési szerződés megkötéséig terjedő időszakot, ugyanakkor alkalmazása nem terjed ki az alábbi területekre:

  1. a becsült érték meghatározását célzó vizsgálatra, valamint az előzetes piaci konzultációra (Kbt. 28. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatokra);
  2. a bírálat folyamatára, az értékelésre, az ajánlatkérő belső döntéshozatali folyamatára;
  3. a szerződés megkötése utáni szakaszra;
  4. a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (4) bekezdés c) és d) pontjai szerinti esetköreire.

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.