Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Cím : Magyarország 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. V. emelet
Tel: +36-1/550-1500, +36-1/550-1501
Fax: +36-1/550-1502

Közérdekű adatok (2021.02.16-2021.04.12)

Szervezeti adatok

Cégnév: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégneve: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Központi telefonszáma: +36-1/550-1500, +36-1/550-1501
Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu
Honlap címe: ujvilag.gov.hu

Gazdálkodás

A Társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, mely 2.750.000 Ft pénzbeli és 250.000 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
Engedélyezett létszám: 144 fő
A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-278283
Adószáma: 12097926-2-42
Statisztikai számjele: 12097926-6202-572-01
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Társaság működésének időtartama: határozatlan

Szervezeti struktúra

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatában az Alapító által jóváhagyott szervezeti struktúra.

A szervezet vezetése

A Társaság alapítója

A tulajdonosi jogok gyakorlója a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., adószám: 15775292-2-41; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 775290, KSH száma: 15775292-8411-311-01)

Az ügyvezetés és képviselet

A Társaság ügyvezetését és képviseletét az ügyvezető látja el, önálló cégjegyzési joggal. A Társaságot bíróság és más hatóság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben az ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal képviseli.

A 2009. évi CXXII. tv 2.§ (1) bekezdése értelmében közzétételi kötelezettség hatálya alá tartoznak:

Név: Dányi Gábor Zoltán
Munkakör: ügyvezető
Bankszámlák feletti rendelkezésre önállóan jogosult
Bruttó személyi alapbére (Ft) **: 997 500
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: -
Végkielégítés mértéke: -
Felmondási idő időtartama: -

Név: Dr. Antal Tímea
Munkakör: operatív igazgató *
Cégjegyzésre jogosult: -
Bruttó személyi alapbére (Ft): 1 480 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, parkolóhely, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Dr. Molnár Anna
Munkakör: jogi és közbeszerzési főosztályvezető *
Cégjegyzésre jogosult: -
Bruttó személyi alapbére (Ft): 1 248 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, parkolóhely, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Némethné Molnár Györgyi
Munkakör: gazdasági főosztályvezető *
Cégjegyzésre jogosult: -
Bruttó személyi alapbére (Ft): 1 260 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, parkolóhely, önkéntes pénztári támogatás
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

* Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók
** Az ügyvezető megbízási díjban részesül

Felügyelőbizottság tagjai

Név: Seres Tivadar
Tisztség: elnök
Bruttó megbízási díj (Ft/hó): 550 000
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

Név: Vartus Gergely
Tisztség: tag
Bruttó megbízási díj (Ft/hó): 380 000
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

Név: dr. Honecz Ágnes
Tisztség: tag
Bruttó megbízási díj (Ft/hó): 380 000
Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

A tulajdonosi jogok gyakorlása

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. melléklet X. 16. pontja alapján a tulajdonosi jogkört gyakorló minisztérium a Miniszterelnökség. 

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás 4. függelék III. („Gazdasági társaságok”) 20. pontja alapján a miniszter által átruházott vagy önálló tulajdonosi joggyakorló hatáskörben eljáró politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető a közigazgatási államtitkár. A szakmai irányítást ellátó politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár.                

Bankszámlák feletti rendelkezésre együttesen jogosult munkavállalók

Név: Némethné Molnár Györgyi
Munkakör: gazdasági főosztályvezető
Bruttó személyi alapbére (Ft): 1 260 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, parkolóhely, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint 
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Rutterschmidt Evelin
Munkakör: elszámolási osztályvezető
Bruttó személyi alapbére (Ft): 800 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, parkolóhely, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint 
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Varga Tamás
Munkakör: pénzügyi és számviteli osztályvezető 
Bruttó személyi alapbére (Ft): 825 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapesti-bérlet, parkolóhely, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Mönich Andrea
Munkakör: pénzügyi ügyintéző
Bruttó személyi alapbére (Ft): 650 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Bejárási költségtérítés (gépkocsi), önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Vörös Anita
Munkakör: számviteli ügyintéző
Bruttó személyi alapbére (Ft): 600 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Bejárási költségtérítés (bérlet, jegy), Havi Budapest-bérlet, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Sikora Krisztina
Munkakör: pénzügyi ügyintéző
Bruttó személyi alapbére (Ft): 650 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Név: Pénzes Norbert János
Munkakör: pénzügyi ügyintéző
Bruttó személyi alapbére (Ft): 550 000
Egyéb időbér: -
Időbért megalapozó időtartam: -
Teljesítmény bér: -
Teljesítménybért megalapozó követelmények: -
Munkabéren felüli egyéb juttatás: SZÉP kártya, Havi Budapest-bérlet, önkéntes pénztári támogatás
Végkielégítés mértéke: Munka törvénykönyve szerint
Felmondási idő időtartama: Munka törvénykönyve szerint

Tanúsítványok

Magyar Szabványügyi Testület

 • MSZ ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) - Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények
 • A tanúsítási okirat száma: ISMS/017(2)
 • Registration Number: HU-MSZT-ISMS/017(2)-17(2)

Érvényesség: 2021. szeptember 13.

 • MSZ EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) – Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
 • A tanúsítási okirat száma:503/1320(2)
 • Registration Number: HU-MSZT-503/1320(2)-1238(2)

Érvényesség: 2021. szeptember 13.

VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.

 • A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) alrendszerei a 3/2018. (II. 21) BM rendeletnek megfelelnek.

Érvényesség: 2021. december 28.

Szabványok, normatív dokumentumok

 • MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és Szótár
 • MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek, követelmények
 • MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
 • MSZ ISO/IEC 12207:2000 Informatika. Szoftveréletciklus-folyamatok
 • MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények
 • ISO/IEC 27002:2013 Informatika. Biztonságtechnika. Az informatikai biztonság irányítási gyakorlatának kézikönyve
 • MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek
 • MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval
 • MSZ EN ISO 10012:2003 Mérésirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények.
 • ISO 10005:2005 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a Minőségtervekhez
 • ISO/IEC 19794-5:2000 szabvány az arcképek felvételezésére
 • MSZ EN ISO 3166-1:2000 Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1. rész: Országnevek kódjai (ISO 3166-1:1997)

 

A szervezet alaptevékenységére, működésére ható jogi normák

Főbb jogszabályok

 • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
 • Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtására kiadott kormányrendeletek
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény
 • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok
 • A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
 • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet
 • A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (IV.26.) számú kormányrendelet.
 • A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) kormányrendelet
 • 2013/1303 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendelet

 

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Tel: +36-1/550-1500, +36-1/550-1501
Fax: +36-1/550-1502
ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu
www.ujvilag.gov.hu

hétfő-csütörtök 800-1700, péntek 800-1430

2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Jogi és Közbeszerzési Főosztály,
Gazdasági Főosztály
Adat és Monitoring Főosztály
Üzleti Elemző Főosztály
Informatikai Üzemeltetési Főosztály
Fejlesztési Főosztály
Release Főosztály
Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztály
Support Főosztály

A szervezeti egységek feladatai tekintetében lásd: SZMSZ

3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dányi Gábor Zoltán ügyvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, danyi.gabor@ujvilag.gov.hu)

Dr. Antal Tímea operatív igazgató (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, antal.timea@ujvilag.gov.hu)

Dr. Molnár Anna jogi és közbeszerzési főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, molnar.anna@ujvilag.gov.hu)

Némethné Molnár Györgyi gazdasági főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, molnar.gyorgyi@ujvilag.gov.hu)

Dancs Attila adat és monitoring főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, dancs.attila@ujvilag.gov.hu)

Krémer Gábor üzleti elemző főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, Kremer.Gabor@ujvilag.gov.hu)

Novák Tamás informatikai üzemeltetési főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, novak.tamas@ujvilag.gov.hu)

Ferencz-Csibi Attila fejlesztési főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, ferencz.attila@ujvilag.gov.hu)

Kárpáti Edina release főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax: +36-1/550-1502, karpati.edina@ujvilag.gov.hu)

Kiss Gábor Roland humánerőforrás-gazdálkodási főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax:+36-1/550-1502, kiss.gabor@ujvilag.gov.hu)

Ferencziné Csesznok Katalin support főosztályvezető (Tel: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501, Fax:+36-1/550-1502, ferenczine.csesznoki.katalin@ujvilag.gov.hu)

4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Felber Erzsébet (Tel: +36-1/550-1506, Fax: +36-1/550-1502, felber.erzsebet@ujvilag.gov.hu)

hétfő-csütörtök 800-1700, péntek 800-1430

5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem releváns.
6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns.
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns.
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nem releváns.
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns.
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns.
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat
Panaszkezelési szabályzat
2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns.
3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns.
4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns.
5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A Társaság az európai uniós források felhasználásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből támogatott határokon átnyúló programokból finanszírozott források kezeléséhez szükséges informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság útján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban látja el [a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és fejlesztéséről szóló 60/2014.(III.6.) Korm. rendelet 25/A. § (1)-(1a) bek.].
6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Nem releváns.
7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem releváns.
8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nem releváns.
9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns.
10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Nem releváns.
11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Nem releváns.
12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Jelenleg nincs ilyen.
13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztatás a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban: közérdekű adatok) egyedi igénylésének szabályairól
Közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Írásban: az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. részére címezve a 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. címre küldve.
Személyesen: előzetes egyeztetés alapján (tel.: +36-1/550-1500 vagy +36-1/550-1501)
Elektronikusan: info@ujvilag.gov.hu

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének neve elérhetőségei:
Laposa Tamás, dpo@ujvilag.gov.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:
A Társaság a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a beérkezését követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb az adatigénylés tudomásra jutásától (a hivatali időn túl érkező igénylések esetén a következő munkanaptól számítva), illetve a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget.

Ez a határidő, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igénybeérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a Társaság.

A Társaság az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítést megelőzően tájékoztatja. Az adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Társaság által meghatározott, legalább 15 napos határidőben köteles megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeget, az adatigénylés a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kerül teljesítésre.

Az adatigénylés elutasításra kerül, ha az érintett adatok kezelése nem a Társaság hatáskörébe tartozik.

A Társaság az adatigénylést nem köteles teljesíteni:

 1. abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, vagy 
 2. ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, valamint az adatigénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül (adatközlést postai úton kérő adatigénylés esetén legkésőbb a 15. napon feladott levélben, vagy amennyiben az adatigénylésben a válaszadáshoz elektronikus levelezési cím van feltüntetve, elektronikusan) tájékoztatja a Társaság.

A teljesítés módja
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a bíróságon keresettel élhet.

Perindítás esetén a pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Amennyiben az adatigénylés során, az adatigénylőt személyes adatainak kezelése tekintetében jogsérelem éri, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1530 Budapest Pf. 5. – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy bírósághoz fordulhat.

Vonatkozó szabályzat

14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns.
15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Nem releváns.
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns.
17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns.
18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Különös közzétételi lista az oldal alján
19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Nem releváns.
20 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns.
21 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nem releváns.
22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns.
23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns.
24 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Nem releváns.
25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem releváns.

 

III. Gazdálkodási adatok

1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Beszámoló 2015
Beszámoló 2016
Beszámoló 2017
Beszámoló 2018
Beszámoló 2019
Üzleti terv 2016
Üzleti terv 2017
Üzleti terv 2018
Üzleti terv 2018 1.sz. módosítás
Üzleti terv 2019
Üzleti terv 2019 melléklet
Üzleti terv 2020
Üzleti terv 2020. 1.sz módosítása
Üzleti terv 2020. 2.sz módosítása
Üzleti terv 2021

2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Béradatok 2016
Béradatok 2017
Béradatok 2018
Béradatok 2019

3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns.
4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

5 M Ft feletti szerződések 20210204

5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns.
6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem releváns.
7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nem releváns.
8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2016. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési szerződések és összegezések
2017. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési szerződések és összegezések
2018. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítás
2018. évi közbeszerzési eljárások és összegezések
2018. évi folyamatban lévő közbeszerzési eljárások
2019. évi közbeszerzési terv
2020. évi közbeszerzési terv
2021. évi közbeszerzési terv

 

 

Különös közzétételi lista

(a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) alapján)

I. Szervezeti személyi adatok (lásd fent)
II. Gazdálkodási adatok (lásd fent)