I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

 • Hivatalos név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövid név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Postacím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Levelezési cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Központi telefonszám: +36 1/550-1500, +36 1/550-1501
 • Faxszám: +36 1/550-1502
 • Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu
 • Ügyfélszolgálat: +36-1-550-1500 (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-től 16:30-ig, pénteken 9:00-től 14:00-ig)
 • FAIR ügyfélszolgálat e-mail-címe: ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu
 • EKR ügyfélszolgálat e-mail címe: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu

 

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egyégek feladatai

Szervezeti és működési szabályzat

 

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége

 

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

 

I/5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem testületi formában működik.

 

I/6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, valamint az 1. pontban meghatározott adatai

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alá, illetve alárendeltségbe jelenleg nem tartozik más közfeladatot ellátó szerv.

 

I/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság többségi tulajdonában van, illetve az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részvételével működik.

 

I/8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs olyan alapítvány, amelyet az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapított.

 

I/9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs olyan költségvetési szerv, amelyet az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapított.

 

I/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jelenleg nincs olyan lap, amelyet az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapított.

 

I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szervek

 

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:

 • Elnevezés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf: 17
 • Központi telefonszám: +36 1 354 4800
 • E-mail cím: ft.cegbirosag@birosag.hu

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.