III/1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Üzleti terv 2016

Üzleti terv 2017

Üzleti terv 2018

Üzleti terv 2019

Üzleti terv 2020

Beszámoló 2015

Beszámoló 2016

Beszámoló 2017

Beszámoló 2018

Beszámoló 2019

Beszámoló 2020

 

III/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétételi egység_2021. III. negyedév 

III/3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelenleg nem nyújt költségvetési támogatást.

 

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

Vonatkozó szerződések

 

III/5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság esetében nincsenek a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok.

 

III/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelenleg nem teljesít a fenti szervezetek számára kifizetést.

 

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál jelenleg nincsenek ilyen fejlesztések.

 

III/8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv és szerződések 2015 (feltöltés alatt)

Közbeszerzési terv és szerződések 2016 (feltöltés alatt)

Közbeszerzési terv és szerződések 2017 (feltöltés alatt)

Közbeszerzési terv és szerződések 2018 (feltöltés alatt)

Közbeszerzési terv és szerződések 2019 (feltöltés alatt)

Közbeszerzési terv és szerződések 2020 (feltöltés alatt)

Közbeszerzési terv és szerződések 2021 (feltöltés alatt)

2017-2021. Ⓒ Minden jog fenntartva.