Ugrás a tartalomra

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti és személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

Különös közzétételi lista

 

1. Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak

 • neve,
 • tisztsége vagy munkaköre,
 • munkaviszonyban álló személy esetén
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások, ezen belül külön feltüntetve alapbért, egyéb időbért, teljesítménybért, valamint az időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítmény-követelmények;
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama;
  • az Mt. alapján a versenytilalmi megállapodásban kikötött időtartam és a munkavállaló kötelezettségvállalásának ellenértéke;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdés szerinti megbízási jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
  • a megbízási díj;
  • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok;
  • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások.

 

Közzétételi egység 2023

2. Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság pénzeszközei felhasználásával, a Társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

 • megnevezése,
 • tárgya,
 • értéke,
 • a szerződést kötő felek neve,
 • határozott időre kötött szerződések időtartama;

 

Közzétételi egység - szerződések

 

3. Közbeszerzések

 

 


 

A szervezeti integritást sértő események bejelentése

 

A szervezeti integritást sértő események bejelentésének módját és a bejelentés esetén követendő eljárásrend: A Társaság működésével összefüggő visszaélésekre és szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárás rendje

Az Integritás felelős neve, elérhetősége:

Integritás felelős neve: Dr. Laposa Tamás

Elérhetőségei:
elektronikus úton bejelentes@ujvilag.gov.hu
postai úton Dr. Laposa Tamás
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

 

Archív közérdekű adatok

 

Az egységes közadatkereső rendszer elérhetősége: www.kozadat.hu