Pályázatkezelő rendszerek szerepe, jelentősége PDF Nyomtatás E-mail

A támogatási rendszer, a pályáztatás társadalmi és nemzetgazdasági jelentősége

A támogatási rendszerek adják a társadalmi és gazdasági élet fejlesztésének egyik bázisát, a társadalom és gazdaság által támasztott igények és az erre adott politikai válasz egyik legfontosabb eszközrendszerét. Az állam által működtetett támogatási rendszerek, a kiírt pályázatok lefedik fejlesztéspolitika lehetséges fejlesztési irányait:

  • gazdaságfejlesztés;
  • közlekedési és energia infrastruktúra;
  • humánerőforrás fejlesztés;
  • humán infrastruktúra-fejlesztés;
  • településfejlesztés;
  • környezetvédelem és környezetvédelmi infrastruktúra.

A támogatási rendszerek hatékony végrehajtásának szükségességét egyértelműen jelzi a támogatási források nagysága: Magyarországnak az Európai Unió által nyújtott Strukturális és Kohéziós Alapok forrásaiból 2007-2013 között mintegy 10.000 milliárd forint forrás eredményes és gyors elköltését, illetve az eredmények mérését szükséges biztosítani.

A támogatási rendszereken keresztül nyújtott források nagysága, a források felhasználásának nemzetgazdasági és társadalmi jelentősége jelenleg is és a jövőben is nélkülözhetetlenné teszi, hogy a pályáztatás teljes folyamata, így különösen a pályázatok elbírálása, a kifizetés és az eredmények mérése a legkorszerűbb ügyviteli és monitoring funkcionalitást tartalmazó IT rendszerek támogatásával történjen.

A korszerű IT támogatás jelentősége a döntéshozók és a közigazgatás munkájában.

A magyar állam- és közigazgatásban tevékenykedő döntéshozók számára a pályáztatást támogató informatikai rendszerek eszközként szolgálnak annak érdekében, hogy irányítani legyenek képesek sok ezermilliárd forint gazdaságba és társadalomba áramlását, illetve kontrollálják, mérjék az eredményeket.