EKR

Az EKR pár számmal kifejezve

8.000+

aktív felhasználó

10.000+

közbeszerzési eljárás

10.000+

kezelt szerződés

9.000+ Mrd Ft

eljárások összértéke

EKR szolgáltatások

Az EKR alapvető célja a közbeszerzésekben résztvevő gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése egy olyan biztonságos elektronikus platform segítségével, melyen keresztül a közbeszerzők elektronikusan készítik elő valamennyi közbeszerzési eljárásuk dokumentumait, illetve hirdetményeiket.

Közlemények

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 30 napjától az EKR-ben a meghívásos tervpályázati eljárások lefolytatásával kapcsolatos funkciók továbbfejlesztés miatt nem lesznek elérhetőek. A továbbfejlesztés a nyílt tervpályázati eljárásokat nem érinti, ezért azok az EKR-ben változatlanul elérhetőek lesznek.
A fejlesztési időszak alatt a meghívásos tervpályázati eljárások nem lesznek létrehozhatóak, megindíthatóak az EKR-ben, azok elektronikus folyamatként történő bonyolítása az EKR-ben nem lesz támogatott.
Az EKR változatlanul támogatja a fejlesztési időszak alatt is a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítését, tehát az EKR-ben az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények és adatok rögzíthetők és azon keresztül a Közbeszerzési Hatóság számára közzétételre megküldhetők vagy nyilvánosságra hozhatók az EKR publikus Portál felületén. Ezen kötelezettségüknek Ajánlatkérők akként tudnak eleget tenni, hogy az EKR-ben az új eljárás létrehozása során „az eljárás lefolytatása részben vagy egészben az EKR-en kívül történt” kérdésre „igen” választ adnak és követik a Felhasználói kézikönyvben az ügylet alkalmazására leírt útmutatásokat.
A Kbt. 41. § (4) bekezdésében, valamint a 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a meghívásos tervpályázati eljárások egyebekben papír alapon, illetve az EKR-től eltérő informatikai rendszerben folytathatók.
Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése esetén az ajánlatkérő minden esetben köteles a Kbt. 41/C. § (6) bekezdésében előírtaknak eleget tenni, vagyis:
„a) a 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatóra vonatkozó űrlapot az EKR-ben kitölteni, és – amennyiben az a hirdetmény feladásának időpontjában lehetséges – az EKR-en keresztül, vagy – ha az jogszabályban meghatározott üzemzavar miatt nem lehetséges – a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről szóló miniszteri rendelet szerint nyilvánosan közzétenni,
b) az EKR útján nyilvánosan közzétenni a 43. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat,
c) az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni a jogszabályban meghatározott statisztikai adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás iratanyagát utólag rögzíteni”.

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) szolgáltatásai technikai okokból az alábbi időpontban teljeskörűen szünetelni fognak, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti, az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § rendelkezéseinek megfelelő üzemszünet következik be:

  • Üzemszünet kezdete: 2020.10.02. péntek 19:00
  • Üzemszünet vége: 2020.10.03. szombat 19:00

Az üzemszünettel érintett szolgáltatások meghatározása:

Teljes rendszer

A rendszer funkcionalitásában változás nem következik be.

Az üzemszünet az elektronikus szolgáltatás módosulását nem eredményezi.

Az esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk!

Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, keressen minket a helpdesk@nekszt.hu címen vagy a +36-1-465-8899 telefonszámon.

Üdvözlettel,

Az EKR alkalmazásüzemeltetői csapata

Tisztelt Felhasználók!

A holnapi nap (2020.09.22.) folyamán 8:00 és 11:00 között a telefonos ügyfélszolgálat technikai okokból nem lesz elérhető.

A fenti időszakban bejelentéseket e-mailen és az online hibabejelentő rendszerünkön (https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/) keresztül továbbra is fogadunk.

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,

Az EKR Ügyféltámogató csapata

Tisztelt Jelentkezők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány (COVID-19) miatt elrendelt veszélyhelyzet feloldására tekintettel a NEKSZT Kft. által szervezett képzések ismételten megtartásra kerülnek.

közbeszerzési referens OKJ képzésünkre is megnyílt a jelentkezési lehetőség az alábbi oldalon:
https://nekszt.hu/okj/jelentkezes/

NEKSZT Kft.