EKR

Az EKR pár számmal kifejezve

8.000+

aktív felhasználó

10.000+

közbeszerzési eljárás

10.000+

kezelt szerződés

9.000+ Mrd Ft

eljárások összértéke

EKR szolgáltatások

Az EKR alapvető célja a közbeszerzésekben résztvevő gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése egy olyan biztonságos elektronikus platform segítségével, melyen keresztül a közbeszerzők elektronikusan készítik elő valamennyi közbeszerzési eljárásuk dokumentumait, illetve hirdetményeiket.

Közlemények

Tisztelt Felhasználók!

2021.07. 1-jétől a felhasználók számára lehetőség nyílik arra, hogy előzetes piaci konzultációt folytassanak le az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.  Az új funkció a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény új, 28. § (5) bekezdére tekintettel került bevezetésre:

„(5) Előzetes piaci konzultációt az ajánlatkérő – más módszerek mellett – úgy is megvalósíthat, hogy a műszaki leírás tervezetét és a szerződéstervezetet az EKR-ben előzetesen közzéteszi, amelynek véleményezésére az érdeklődő gazdasági szereplők számára lehetőséget biztosít.”

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer újonnan bevezetett funkciójával biztosítja, hogy az előzetes piaci konzultáció lefolytatása során az Ajánlatkérők tervezett közbeszerzési eljárásukról információkat tegyenek közzé véleményezés céljából. A gazdasági szereplők a konzultációra a részvételi kérelem benyújtása eljárási cselekménnyel tudnak jelentkezni. A konzultáció során az Ajánlatkérők és a konzultációban részvevők számára különböző kommunikációs eljárási cselekmények állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy a konzultáció során közzétett dokumentumokkal, információkkal kapcsolatos kérdéseiket, véleményeiket megvitassák a tervezett közbeszerzési eljárás megfelelő és pontos előkészítése érdekében.

 Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az előzetes piaci konzultációt térítésmentesen tudják igénybe venni, azaz díjfizetési kötelezettségük nem keletkezik. 

A funkció részletes leírását, működését az EKR Támogatás menüpontja alatt elérhető EKR_Előzetes_Piaci_Konzultáció Kézikönyv tartalmazza.

Tisztelt Felhasználók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2021. július 1. napjával a Kbt. 43.§ (1) bekezdése módosul, mely szerint az ajánlatkérő az EKR-en keresztül köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben közzétenni a szerződéskötés, a szerződésmódosítás és a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatait, dokumentumait (továbbiakban együtt: szerződéses adat) a jogszabályban meghatározott határidő(k)ben és tartalommal.

2021. július 1. napjától az EKR Szerződés Menedzser moduljában rögzített szerződéses adatokat, valamint a szerződéses cselekményekhez felcsatolt valamennyi dokumentumot az EKR a szerződéses cselekmény publikálását követően azonnal, változtatás nélkül automatikusan továbbítja a CoRe-ba.

A fentiek értelmében ajánlatkérők közvetlen közzétételi kötelezettsége a CoRe rendszerben megszűnik azon szerződéses adatok vonatkozásában, melyek vonatkozásában az EKR-ben kell adatokat rögzíteniük. A CoRe rendszerben kizárólag azon szerződéses adatok további rögzítésére marad lehetőség, melyek tekintetében az EKR 2018. április 15-i bevezetése okán, illetőleg jogszabály szerint nem áll fenn az EKR-ben adatrögzítési/közzétételi kötelezettség.

Tisztelt Felhasználók!

A Kbt. 187.§ (2) bekezdés a) pontjának módosítására tekintettel 2021. július 1-től a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és az EKR-ben közzéteszi az alábbi nyilvántartásokat:

  • minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke,
  • a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) és j) pont szerinti kizáró okok nyilvántartása (Kizárt ajánlattevők),
  • gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegéséről szóló [a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pont szerinti kizáró ok ellenőrzésére szolgáló] nyilvántartás (Szerződésszegések),
  • a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatok nyilvántartása (Megbízhatóságot megállapító határozatok),
  • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke (FAKSZ nyilvántartás).

A Kbt. 62.§ (8) bekezdésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal az EKR-ben teszi közzé a Kbt. 62.§ (1) bekezdés n) pont szerinti kizáró ok hiányának ellenőrzését szolgáló információkat (Gazdasági Versenyhivatal nyilvántartása).

Ajánlatkérők 2021. július 1-től a fent említett kizáró okok hiányának ellenőrzéséhez a naprakész, közhiteles nyilvántartásokat az EKR-ben a Nyilvántartások menüponton keresztül érhetik el.

A Kbt. 195. § (9) bekezdés alapján 2021. július 1-től a közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR-ben vezeti a képző szervezetek által megküldött dokumentumok alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe történő bejegyzéshez és a névjegyzékbe vétel megújításához szükséges elismert szakmai képzéseken részt vevők által megszerzett tanulmányi pontokat. Minden EKR felhasználónak elérhető lesz az EKR-ben a Nyilvántartások menü alatt a FAKSZ pont nyilvántartás almenüből a „Saját FAKSZ pontjaim” felület, mely a vonatkozásában nyilvántartásba vett FAKSZ tanulmányi pontokat valamint a képzéseken való részvételének adatait tartalmazza.

A Nyilvántartások menüpont részletes leírása és működése az EKR Támogatás menüpontja alatt elérhető EKR Támogató funkciók Felhasználói kézikönyv tartalmazza. 

Tisztelt Szaktanácsadók!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés a) pontjának 2021. július 1-jétől hatályos módosítására tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az említett dátumot követően a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének közzétételére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül sor. A névjegyzékben való megjelenésnek – műszaki okokból – feltétele, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók megfelelő EKR regisztrációval rendelkezzenek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – amennyiben még nem rendelkeznek a szükséges regisztrációval – szíveskedjenek magukat az EKR-ben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként regisztrálni annak érdekében, hogy 2021. július 1-jét követően nevük továbbra is megjelenítésre kerüljön a névjegyzékben.  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként történő regisztráció lépéseiről az EKR „Támogatás” menüpontjából elérhető „EKR felhasználói kézikönyv v36” 3.2.1.2 pontja ad részletes leírást.

Együttműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel:
Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tisztelt Felhasználók!

A holnapi nap (2020.12.16.) folyamán 23:00-24:00 óra között a nekszt.hu valamint a ugyfelszolgalat.nekszt.hu weboldal karbantartás miatt nem lesz elérhető.

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,

Az EKR Ügyféltámogató csapata